top of page

DESIGN TEAM

ECE
 YALIM

INDUSTRIAL 

DESIGNER

ECE YALIM

Co founder, Ece Yalım has graduated from the department of Industrial Design of Middle East Technical University, 1988, and completed her master degree in Interior Design at Pratt Institute of Technology, New York, 1992. Between 1990-1994 she continued her professional life in New York. During this time she worked as an interior designer at Naomi Leff and Associates Interior Design Co., NY., and worked as a product designer at Pentagram Design Office NY. Since 1996 she has been practicing interior and product design as a team member in their own office in Türkiye. Addition to her professional agenda, she has been tutoring graduate students and teaching ‘Color in Industrial Design‘ in ID department in Middle East Technical University since 2004, as a part time instucture.

Kurucu ortak, Ece Yalım 1988 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı’ndan mezun oldu, 1992 yılında New York Pratt Institute of Technology'de iç mimaride yüksek lisans derecesini tamamladı.1990-1994 yılları arasında çalışmalarına New York'da devam etti. New York'da yaşadığı dönemde 'Naomi Leff and Associates Interior Design' firmasında iç mimar olarak, Pentagram firmasında tasarımcı olarak çalıştı. 1996 yılından bu yana kendi firmalarında iç mimari ve ürün tasarımı projelerini ekip halinde yürütmekteler. Profesyonel işlerinin yanında 2004 yılından itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde "Endüstriyel Tasarım'da Renk” konulu ders vermekte, mezuniyet projelerine destek vermektedir.

bottom of page